เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คัดกรองลูกเรือเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อีกครั้ง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง


เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คัดกรองลูกเรือเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อีกครั้ง ในช่วงของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กลับมาอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ปฏิบัติงานตรวจเรือที่แจ้งเข้า-ออก และคัดกรองลูกเรือเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่รับผิดชอบ อ.เมือง อ.ปากพนัง และอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จากการคัดกรองเบื้องต้นพบว่าลูกเรือที่ผ่านการคัดกรองทุกคนปรกติดีในช่วงของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กลับมาอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ปฏิบัติงานตรวจเรือที่แจ้งเข้า-ออก และคัดกรองลูกเรือเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่รับผิดชอบ อ.เมือง อ.ปากพนัง และอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จากการคัดกรองเบื้องต้นพบว่าลูกเรือที่ผ่านการคัดกรองทุกคนปรกติดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!