เจ้าหน้าที่รับฟังการชี้แจงจากผู้แทนเจ้าของเรือเกี่ยวกับการทำการประมงในพื้นที่บริเวณแนวเขตประเทศ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง


เจ้าหน้าที่รับฟังการชี้แจงจากผู้แทนเจ้าของเรือเกี่ยวกับการทำการประมงในพื้นที่บริเวณแนวเขตประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายอนุชา ศรีทองฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง รับฟังการชี้แจงจากผู้แทนเจ้าของเรือเกี่ยวกับการทำการประมงในพื้นที่บริเวณแนวเขตประเทศ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันความผิดที่อาจเกิดการทำประมงนอกเขตประเทศได้ รวมถึงแนวเขตชายฝั่ง เขตพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งนี้ผู้แทนเจ้าของเรือจะไปแจ้งต่อผู้ควบคุมเรือต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!