เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงปากพนังเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมส์-กีฬาสานสัมพันธ์ หน่วยงานกรมประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง


เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงปากพนังเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมส์-กีฬาสานสัมพันธ์ หน่วยงานกรมประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมส์-กีฬาสานสัมพันธ์ หน่วยงานกรมประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 "คนสำราญ งานสำเร็จ" ณ สนามบาสเกตบอล ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมงเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมดังกล่าววันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมส์-กีฬาสานสัมพันธ์ หน่วยงานกรมประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 "คนสำราญ งานสำเร็จ" ณ สนามบาสเกตบอล ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมงเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!