ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช (ปากพนัง) จัดงานทำบุญประจำปี 2563

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง


ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช (ปากพนัง) จัดงานทำบุญประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช (ปากพนัง) จัดงานทำบุญศูนย์ฯ ประจำปี 2563 โดยมีการสักการะบูชาศาลพระภูมิ ศาลปู่ย่าตายาย และไหว้เจ้าที่ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้การดำเนินงานภายในด่านฯ (ปากพนัง) ประสบความสำเร็จ และช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบความสุขความเจริญตลอดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!