ศจร.ปากพนัง ได้จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

ศจร.ปากพนัง ได้จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-22  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 341 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศจร.ปากพนัง ได้จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ขึ้น ณ ท่าเทียบเรือสะพานปลานครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง จงนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอำเภอปากพนัง (ผู้แทนนายอำเภอ) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 สารวัตรตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นายกสมาคมชาวประมงปากพนัง นายกสมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช และผู้ประกอบการเรือประมง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 90 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเรือเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำปากพนังจาก ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ลำ ตำรวจน้ำปากพนัง จำนวน 1 ลำ และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง จำนวน 1 ลำ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกส่วนราชการโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทะเลและชาวประมงในพื้นที่ มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีการอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดการกับขยะของเรือประมงโดยท่าเทียบเรือจัดบริการถังขยะ ศจร.และชาวประมงร่วมกันบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เก็บมาขึ้นฝั่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลบริหารจัดการขยะจากทะเล และรณรงค์สร้างจิตสำนึก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,508)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,357) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (891) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (860) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (857) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (718) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (648) รายงานประจำเดือน.. (647) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (643) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (626)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370