หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งในส่วนของร่วมกับสหวิชาชีพ และในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมประมง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งในส่วนของร่วมกับสหวิชาชีพ และในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมประมง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-10  |   ข่าววันที่: 2020-02-07 |  อ่าน: 177 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. มีการประชุมชี้แจงนโยบายของศูนย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับกลุ่มสหวิชาชีพประจำศูนย์ฯ โดยมีการแลกเปลี่ยน หารือ ทำความเข้าใจข้อปฏิบัติและแนวทางในการตรวจเรือแจ้งเข้า-ออกตามคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก (PIPO Manual) ซึ่งจัดทำโดยกรมประมงร่วมกับ ศรชล. โดยมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 63 ต่อมาเวลา 11.45 น. มีการประชุมศูนย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมประมง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง โดยทั้งสองวาระการประชุมมีนายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง เป็นประธานการประชุม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,508)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,358) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (891) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (861) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (858) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (719) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (649) รายงานประจำเดือน.. (649) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (645) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (627)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370