ศจร.ปากพนัง จัดประชุมผู้ประกอบการเรือประมงเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

ศจร.ปากพนัง จัดประชุมผู้ประกอบการเรือประมงเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมง  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-04  |   ข่าววันที่: 2019-04-02 |  อ่าน: 315 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการเรือประมงเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมง ทั้งในส่วนของกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการขอออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ประจำปีการประมง 2563-2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายสมเกียรติ ขวัญเมือง หัวกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวธีรนุช จอมแก้ว เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 4 สาขานครศรีธรรมราช นางกาญจนา สุขมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายฉลาดวิทย์ ประเทืองมาศ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อประกาศกรมประมงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และการดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา นายอิสรศักดิ์ โกศัยสุข เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ และนางสาววราภรณ์ คฤรักษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ร่วมกันบรรยายในหัวข้อประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการจัดส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 95 ราย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,507)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,352) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (890) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (860) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (857) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (718) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (648) รายงานประจำเดือน.. (644) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (642) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (625)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370