หัวหน้า ศจร.ปากพนังพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมหัวหน้า ศจร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

หัวหน้า ศจร.ปากพนังพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมหัวหน้า ศจร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-01  |   ข่าววันที่: 2020-01-30 |  อ่าน: 252 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง พร้อมด้วยนางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน นักวิชาการประมงปฏิบัติ และนายพิสุทธ์ พิกุลงาม เจ้าหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้า ศจร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก (PIPO Manual) ซึ่งจัดทำโดยกรมประมงร่วมกับ ศรชล. ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.พ. 63 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ (กรมเจ้าท่า/กรมการจัดหางาน/กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/กรมประมงประมง) ที่ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมง ณ ศูนย์ PIPO ใช้เป็นแนวทางบูรณาการ ยึดมาตรฐานในการปฏิบัติภายใต้กรอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและการประกอบอาชีพของชาวประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยรับเกียรติจากนายวิรัตน์ สนิจมัฉโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเลและคณะมาร่วมให้ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ และมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะนำความรู้ วิธีปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดต่อเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพชุดตรวจเรือประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง และทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,508)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,357) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (891) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (860) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (857) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (718) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (648) รายงานประจำเดือน.. (647) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (643) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (625)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370