ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |   ข่าววันที่: 2020-01-24 |  อ่าน: 221 ครั้ง
 

 ตามที่ กรมประมง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกิตติพงศ์ มณีฉาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,508)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,358) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (891) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (860) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (857) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (718) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (648) รายงานประจำเดือน.. (647) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (643) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (626)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370