ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-21  |   ข่าววันที่: 2020-01-20 |  อ่าน: 155 ครั้ง
 

่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปากพนัง  ได้มีการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
  การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  ผู้ได้รับคัดเลือก กับ ร้าน ว.โชติชัย โดยเสนอราคาเป็นเงิน 13,680 บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปากพนัง  ได้มีการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
  การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  ผู้ได้รับคัดเลือก กับ ร้าน ว.โชติชัย โดยเสนอราคาเป็นเงิน 13,680 บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,502)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,349) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (888) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (859) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (855) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (716) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (645) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (640) รายงานประจำเดือน.. (639) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (621)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370