ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |   ข่าววันที่: 2019-09-26 |  อ่าน: 289 ครั้ง
 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ได้จัดจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ จำนวน 1 งวด
ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่
1.นายอิสรศักดิ์ โกศัยสุข โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 15,000 บาท
2.นางสาววราภรณ์ คฤรักษ์ โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 15,000 บาท
3.นายนพเดช ช่วยแก้ว โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 15,000 บาท

งานสื่อสาร จำนวน 1 งวด
ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่
1.นายกิตติศักดิ์ สุขอนันต์ โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 12,000 บาท

งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จำนวน 1 งวด
ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่
1.นายพิสุทธิ์ พิกุลงาม โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 12,000 บาท

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ได้จัดจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ จำนวน 1 งวด
ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่
1.นายอิสรศักดิ์ โกศัยสุข โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 15,000 บาท
2.นางสาววราภรณ์ คฤรักษ์ โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 15,000 บาท
3.นายนพเดช ช่วยแก้ว โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 15,000 บาท

งานสื่อสาร จำนวน 1 งวด
ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่
1.นายกิตติศักดิ์ สุขอนันต์ โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 12,000 บาท

งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จำนวน 1 งวด
ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่
1.นายพิสุทธิ์ พิกุลงาม โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 12,000 บาท

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,508)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,355) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (891) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (860) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (857) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (718) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (648) รายงานประจำเดือน.. (646) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (643) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (625)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370