เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจง แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือน วิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง สำหรับเรือที่พบน้ำหนัก LB แตกต่างกับ LD เกิน 20 %

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจง แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือน วิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง สำหรับเรือที่พบน้ำหนัก LB แตกต่างกับ LD เกิน 20 % 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-06-11  |   ข่าววันที่: 2019-06-04 |  อ่าน: 229 ครั้ง
 

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง มอบหมายนางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แนะนำ สอนวิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าของเรือที่ตรวจพบข้อบกพร่องน้ำหนักสัตว์น้ำที่บันทึกใน logbook แตกต่างกับน้ำหนักชั่งจริงใน Landing declaration (LD) เกินกว่า 20 % เพื่อนำไปถ่ายทอดให้นายท้ายเรือในการปรับปรุง เรียนรู้วิธีการ และตระหนักถึงความสำคัญในการบันทึก logbook ที่ถูกต้อง และให้น้ำหนักแตกต่างกับน้ำหนักชั่งจริงไม่เกิน 20 % ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,507)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,352) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (890) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (860) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (857) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (718) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (648) รายงานประจำเดือน.. (644) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (642) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (625)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370