ชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

ชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-20  |   ข่าววันที่: 2019-02-19 |  อ่าน: 562 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติของ ศปมผ. โดยมี น.อ.สรรเสริญ สาโดด ประจำ ฝนผ.ศปมผ. เป็น หน.ชุดฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 8 นาย โดยผู้แทนจากกรมประมงคือว่าที่ร้อยตรีธนาคม จันทร์แสงทอง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน เดินทางมาตรวจเเละประเมินผลการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ทั้งนี้ การตรวจและประเมินผลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ใน ศรชล.เขต 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือ ในการนี้ น.อ.ฐิติ ชาวสวนกล้วย ที่ปรึกษา ศูนย์ฯ ปากพนัง พร้อม จนท.ประจำศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติของ ศปมผ. โดยมี น.อ.สรรเสริญ สาโดด ประจำ ฝนผ.ศปมผ. เป็น หน.ชุดฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 8 นาย โดยผู้แทนจากกรมประมงคือว่าที่ร้อยตรีธนาคม จันทร์แสงทอง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน เดินทางมาตรวจเเละประเมินผลการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ทั้งนี้ การตรวจและประเมินผลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ใน ศรชล.เขต 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือ ในการนี้ น.อ.ฐิติ ชาวสวนกล้วย ที่ปรึกษา ศูนย์ฯ ปากพนัง พร้อม จนท.ประจำศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,507)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,352) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (890) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (860) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (857) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (718) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (648) รายงานประจำเดือน.. (644) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (642) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (625)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370