จัดอบรมผู้ประกอบการ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

จัดอบรมผู้ประกอบการ  

โฆษณาประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-10-16  |   ข่าววันที่: 2018-10-16 |  อ่าน: 408 ครั้ง
 

ด้วย กรมประมง ได้ออกประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือประมง พ.ศ 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ศจร.ปากพนัง จึงจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในวันที่ 16 ต.ค. 61 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน โดยในการประชุมครั้งนี้มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการแรงงานเข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามให้กับผู้ประกอบการด้วย การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,508)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,358) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (891) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (861) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (858) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (719) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (649) รายงานประจำเดือน.. (649) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (643) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (627)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370