ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานสื่อสาร และงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานสื่อสาร และงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-25  |   ข่าววันที่: 2018-09-25 |  อ่าน: 205 ครั้ง
 

ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานสื่อสาร ได้แก่

1.นายกิตติศักดิ์  สุขอนันต์

2.นายพิสุทธิ์  พิกุลงาม

ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ได้แก่

1.นายยุทธนา  แซ่ตั๋น

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,531)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,376) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (905) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (874) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (872) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (731) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (677) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (667) รายงานประจำเดือน.. (666) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (640)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370