โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้แรงงานที่ดีในกิจการประมงทะเล”

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้แรงงานที่ดีในกิจการประมงทะเล” 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-03  |   ข่าววันที่: 2018-09-29 |  อ่าน: 226 ครั้ง
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายอนุชา ศรีทองฉิม ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปากพนัง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง” ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้แรงงานที่ดีในกิจการประมงทะเล” ของกลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ณ โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ได้ทำความเข้าใจ และเปิดรับฟังความคิดเห็น และปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงในพื้นที่  

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,500)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,348) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (888) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (859) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (855) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (716) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (644) รายงานประจำเดือน.. (639) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (639) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (621)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

     เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370