หัวหน้าศจร.ปากพนัง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงพานิชย์

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง


หัวหน้าศจร.ปากพนัง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงพานิชย์ วันที่ 20-21 เมษายน 2564 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง พร้อมด้วยนายธวัช ทิพย์ลักษณ์ เจ้าพนักงานสื่อสาร นายทรงสุข แสงประทุม เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงพานิชย์ จำนวน 7 ลำ เป็นเรือเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 1 ลำ อวนลากคานถ่าง 4 ลำ อวนลากคู่ 2 ลำ ตรวจคนประจำเรือ จำนวน 38 คน เป็นสัญชาติไทย 23 คน พม่า 14 คน และกัมพูชา 1 คน โดยเรือตรวจการประมงทะเล 608 ผลการตรวจสอบ เรือประมง เครื่องมือทำการประมง คนประจำเรือ และเอกสารประจำเรือ ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการกระทำความผิดแต่ประการใด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!