14 มิ.ย 65 ตรวจลักลอบและประชาสัมพันธ์

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


14 มิ.ย 65 ตรวจลักลอบและประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม


นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับประมงอำเภอสบเมย หัวหน้าหน่วยปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ออกตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตด้านการประมง ร่วมถึงประชาสัมพันธ์ระเบียบ ขั้นตอน ปฏิบัติในการนำเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดผ่อนปรนการค้าแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013