วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรม


นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องการสำรวจช่องทางจุดผ่อนปรน บ้านห้วยต้นนุน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งออกสินค้าด้านประมง และประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนปฏิบัติในการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตด้านการประมงให้แก่เจ้าหน้าที่ ร่วมถึงปฏิบัติงานตรวจลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ในพื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013