วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปลาสวยงาม

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปลาสวยงาม 

ข่าวกิจกรรม


นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลาสวยงามเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการส่งออกสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศ และขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนขอใช้งานระบบ FSW ของกรมประมง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013