วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นายศิริพงษ์ สารถ้อย ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธาน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013