วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : นายธนากร นาเคน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางนคณิชา สอาดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานตรวจประมงสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ลงพื้นที่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อปฏิบัติงานตาม กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออก ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : นายธนากร นาเคน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางนคณิชา สอาดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานตรวจประมงสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ลงพื้นที่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อปฏิบัติงานตาม กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออก ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายธนากร นาเคน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางนคณิชา สอาดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานตรวจประมงสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ลงพื้นที่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อปฏิบัติงานตาม กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออก ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค 2.เพื่อให้สินค้าประมงไทยที่มาจากการทำประมงนอกน่านน้ำ สินค้าประมงที่นำเข้ามา ปลอดจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 สตูล ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  230   วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด...  49  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  42  ทรงพระเจริญ   37  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอาหลี แกสมาน นักวิชาการประมง ศูนย์บริการ...  37  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  36  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  34  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  33  วันที่ 26 สิงหาคม 2565 : ศบป.9 (สตูล) จัดประชุมชี้แจงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับก...  32  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 : สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา จัดประชุมเ...  30


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ