ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำหน่วยงาน  (192)   ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ... (138)  ประเด็นกฏหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน กับ ศบป.9  (114)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ   (79)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ... (73)  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก  (69)  ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา : เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมประมงได้ดำเนินการเพื่อรณร... (67)  แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเกิดเหตุอื่นบนเรือ   (66)  ศจร.สตูล และ ศจร.ปากบารา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศบป.9 (สตูล) ได้คะแนนประเมินผล... (62)  ประชาสัมพันธ์การนำเข้าสินค้าประมง ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 ซึ่งจะผ... (60)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/