บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
นายธนดล จันทขวัญ

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
(นักวิชาการประมงชำนาญการ )
    


นางสาวบัสรอ บูเก็ม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายธนากร นาเคน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางปรีดา จุลมณีโชติ

พนักงานธุรการ ส 3
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางนคณิชา สอาดแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนุจรี โอมณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมศักดิ์ จันทร์ชื่น

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายหวันอิสมาแอล ปะดุกา

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook  : https://www.facebook.com/satun.aaio