วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปรเมศร์ เหย็บหนุด หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา พร้อมด้วย นายชาลี ยะมาเจริญ นางสาวกฤติกา ศรีสุข นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปรเมศร์ เหย็บหนุด หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา พร้อมด้วย นายชาลี ยะมาเจริญ นางสาวกฤติกา ศรีสุข นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปรเมศร์ เหย็บหนุด หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา พร้อมด้วย นายชาลี ยะมาเจริญ นางสาวกฤติกา ศรีสุข นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จัดขึ้น ณ บริเวณท่าเรือบ้านนาพญา หมู่ที่ 8 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  230   วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด...  49  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  42  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจั...  40  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  40  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต   40  ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ...  37  ทรงพระเจริญ   35  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอาหลี แกสมาน นักวิชาการประมง ศูนย์บริการ...  35  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ