วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 : ศบป.เขต 9 (สตูล) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปเติมใน ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 : ศบป.เขต 9 (สตูล) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปเติมใน ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมใจ ร่วมแบ่งปัน เพื่อฟันฝ่า วิกฤติ โควิด-19 ไปด้วยกัน ????

ศบป.เขต 9 (สตูล) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปเติมใน ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 : วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รับมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค (ไข่ไก่, น้ำดื่ม, มาม่า, ข้าวสาร, ปลากระป๋อง) ตามโครงการ "ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล" จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้ขาดแคลนได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 12 มกราคม 2565 : เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล สังกัดศูนย์...  82   ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงานศบป 9 (สตูล)   82  รายงานประจำปี 2564    80  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ให้การต้อน...  79  วันที่ 11-12 มกราคม 2565 : ศบป.9 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง การท...  77  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  75  Happy newyear 2022   75  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  74  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 : นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจ...  71  ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ...  68

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ