วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 : สำนักงานตรวจประมงสตูล  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) ได้จัดประชุม (ผ่านระบบออนไลน์) ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ครั้งที่ 5/2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 : สำนักงานตรวจประมงสตูล  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) ได้จัดประชุม (ผ่านระบบออนไลน์) ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ครั้งที่ 5/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสตูล  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) ได้จัดประชุม (ผ่านระบบออนไลน์) ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ครั้งที่ 5/2564 เพื่อชี้แจง กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19  รวมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจ รับรู้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 12 มกราคม 2565 : เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล สังกัดศูนย์...  82   ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงานศบป 9 (สตูล)   82  รายงานประจำปี 2564    80  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ให้การต้อน...  79  วันที่ 11-12 มกราคม 2565 : ศบป.9 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง การท...  77  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  75  Happy newyear 2022   75  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  74  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 : นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจ...  71  ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ...  68

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ