ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-19  |   ข่าววันที่: 2018-03-19 |  อ่าน: 363 ครั้ง
 

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนมขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ด่านตรวจสัตว์น้ำนครพนม ร่วมกับ ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม
สถานีตำรวจน้ำ 1 ก.10 สภ.ท่าอุเทน เทศบาลท่าอุเทน สน.เรือ นรข.นครพนมตม.นครพนมด่านศุลกากรนครพนม ด่านตรวจกักพืชนครพนม ด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านตรวจสัตว์น้ำนครพนมพร้อม ตชด.2371 บ้านธาตุ และ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ได้บูรณาการงานการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันตรวจสัมภาระบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรและสิ่งของที่ผิดกฎหมายตลอดจนให้คำแนะนำแก่ประชาชนในตลาดจุดผ่อนปรน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ผลการปฏิบัติงานสิ่งของที่พบ ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการอุปโภค บริโภค ต่อชีวิตประจำวันไม่พบการกระทำผิด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,526)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,375) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,006) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (996) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (924) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (894) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (860) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (787) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (774) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (763) ประวัติหน่วยงาน.. (758) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (743) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (734) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (730) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (711) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (709) CIUU.. (702) ทำเนียบผู้บริหาร.. (697) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (693) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (663)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635