ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-15  |   ข่าววันที่: 2018-03-15 |  อ่าน: 333 ครั้ง
 

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนมขอรายงานสรุปผล การปฏิบัติงาน ดังนี้ด่านตรวจสัตว์น้ำนครพนม ร่วมกับ ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม สถานีตำรวจน้ำ 1 ก.10 สภ.ท่าอุเทน เทศบาลท่าอุเทน สน.เรือ นรข.นครพนมตม.นครพนม ด่านศุลกากรนครพนม ด่านตรวจกักพืชนครพนม ด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านตรวจสัตว์น้ำ นครพนมพร้อม ตชด.2371 บ้านธาตุ และ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ได้บูรณาการ  งานการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันตรวจสัมภาระบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรและสิ่งของ ที่ผิดกฎหมายตลอดจนให้คำแนะนำแก่ประชาชนในตลาดจุดผ่อนปรน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  ผลการปฏิบัติงานสิ่งของที่พบ ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการอุปโภค บริโภค ต่อชีวิตประจำวัน  ไม่พบการกระทำผิด  เหตุการณ์ทั่วไปปกติ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,606)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,428) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,040) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,040) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (956) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (943) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (891) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (825) ประวัติหน่วยงาน.. (804) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (796) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (790) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (773) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (763) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (760) ทำเนียบผู้บริหาร.. (737) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (736) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (734) CIUU.. (732) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (719) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635