•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนมตรวจป้องกันการลักลอบ  ณ จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนมต... จำนวนผู้อ่าน 119  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 27 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม  ตรวจสอบสัตว์น้ำ ปลาดุกแอฟริกามีชีวิต  จำนวน 6,000 kg. ส่งออกไปยังสปป.ลาว  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 27 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ... จำนวนผู้อ่าน 118 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตรวจปล่อยสินค้าประมง 5 ตัน ณ ด่านพรมแดนศุลกากรบึงกาฬ ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตร... จำนวนผู้อ่าน 98 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 31 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ให้คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบ FSW ของกรมประมง แก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 31 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ใ... จำนวนผู้อ่าน 87 ยาย ตุ้ม จันทนิตย์ ยาย ตุ้ม จันทนิตย์  จำนวนผู้อ่าน 77 ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ณ จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ณ จังหวัดนครพนม  จำนวนผู้อ่าน 71 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในการเข้าใช้งานระบบ (FSW)  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพน... จำนวนผู้อ่าน 65 ขั้นตอนการขอส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ขั้นตอนการขอส่งออกอาหารสัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 63 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 ธันวาคม  2565 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 61 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 59