ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-21  |   ข่าววันที่: 2018-03-21 |  อ่าน: 377 ครั้ง
 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ร่วมกับด่านศุลกากรนครพนม  
ตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ด่านควบคุมโรคนครพนม ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม ด่านตรวจพืชนครพนม   
ด่านกักกันสัตว์นครพนม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 พร้อมทั้งประสาน 
ชุดปฏิบัติงานทีมสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and inspection Canine unit) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบฯ  การบังคับใช้กฎหมายร่วมกันตรวจสัมภาระ 
ยานพาหนะบุคคลเข้า - ออกและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ระเบียบ 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับบูณรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
แห่งที่ 3 และท่าเทียบเรือเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,565)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,400) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,025) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,016) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (939) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (914) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (876) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (805) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (788) ประวัติหน่วยงาน.. (784) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (777) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (757) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (751) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (748) ทำเนียบผู้บริหาร.. (720) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (719) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (719) CIUU.. (717) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (704) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (675)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635