ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 กันยายน 2560

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 กันยายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-19  |   ข่าววันที่: 2017-09-19 |  อ่าน: 542 ครั้ง
 

วันที่ 19 กันยายน 2560  
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม   
ตรวจรถบรรทุกปลาแซลมอนนำผ่านไปประเทศเวียดนาม แจ้งในใบอนุญาตจำนวน. 19,224.800  กิโลกรัม มูลค่า 5,628,326.780  บาท และ จำนวน 18,030.500 กิโลกรัม มูลค่า 5,836,513.790 บาท   ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต

  •  Hits 10 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,885)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,599) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,232) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,217) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,131) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,130) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (1,062) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (1,052) ประวัติหน่วยงาน.. (1,003) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (996)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635