ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-15  |   ข่าววันที่: 2017-09-14 |  อ่าน: 1,020 ครั้ง
 

วันที่ 14 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้ตรวจร่วมบูรณาป้องกันการลักลอบการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ที่สะพานมิตรภาพ 3 ไทย-ลาว ,จุดผ่อนปรนท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน และจุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร อ.บ้านแพง จ.นครพนม ผลปรากฏไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย


  •  Hits 10 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,834)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,566) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,190) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,180) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,092) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,083) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (1,020) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (1,017) ประวัติหน่วยงาน.. (962) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (952)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635