ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-21  |   ข่าววันที่: 2017-09-21 |  อ่าน: 875 ครั้ง
 

วันที่ 21 กันยายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฏหมาย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนเข้าออก และผู้ประกอบการทราบ ณ จุดผ่อนปรนท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

  •  Hits 10 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,843)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,571) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,197) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,187) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,101) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,090) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (1,026) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (1,022) ประวัติหน่วยงาน.. (970) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (960)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635