พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 553 ครั้ง
 

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณริมคลองประมง ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอำพล อังคภากรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,655)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,264) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,101) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (953) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (924) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (904) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (800) CIUU.. (785) ประวัติหน่วยงาน.. (774) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (743) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (734) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (697) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (643) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (636) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (633) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (606) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (595) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (586) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (553) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (542)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000