ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-17  |   ข่าววันที่: 2017-02-15 |  อ่าน: 383 ครั้ง
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายจรัญ มีรักษา หัวหน้าด่านฯ จ. สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ทุกคน ได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  พร้อมทั้งชี้แจง สอบถามปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำงานภายในด่านฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,727)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,299) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,163) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (1,005) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (983) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (970) CIUU.. (868) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (827) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (813) ประวัติหน่วยงาน.. (802) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (786) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (720) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (676) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (671) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (663) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (642) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (624) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (609) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (578) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (572)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000