วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจสถานที่ที่ขอต่ออนุญาตให้ดูดทราย บริเวณแม่น้ำมูล บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจสถานที่ที่ขอต่ออนุญาตให้ดูดทราย บริเวณแม่น้ำมูล บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564


วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจสถานที่ที่ขอต่ออนุญาตให้ดูดทราย บริเวณแม่น้ำมูล บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 178  สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง  จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 116 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 106 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 81 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวนผู้อ่าน 70 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 58 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 56 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 51 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 49


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

  รายละเอียด 103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  email  fisheriesburiram@gmail.com  โทรศัพท์ 044-611 986  FAX 044-611 986  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6