วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจสถานที่ที่ขอต่ออนุญาตให้ดูดทราย บริเวณแม่น้ำมูล บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจสถานที่ที่ขอต่ออนุญาตให้ดูดทราย บริเวณแม่น้ำมูล บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข่าวประชาสำพันธ์ ปี 2564

 เผยเเพร่: 2021-01-19  |   ข่าววันที่: 2021-01-18 |  อ่าน: 88 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,489)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,864) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,650) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,267) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,069) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,040) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,006) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (995) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (926) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (889) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (785) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (740) แบนเนอร์.. (709) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (706) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (685) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (653) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (648) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (647) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (643) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (629)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000