รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-28  |   ข่าววันที่: 2017-04-26 |  อ่าน: 309 ครั้ง
 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณพื้นที่โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจำนวน ๖๓ ตัว ซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ โดยมีนายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง เฝ้ารับเสด็จ

เวลา ๑๓.๐๒ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง ทรงปล่อยปลานิลและปลาตะเพียนลงในหนองทองลิ่ม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะของบ้านลิ่มทอง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (2,907)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,697) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,447) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,160) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (961) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (931) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (898) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (790) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (784) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (759) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (673) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (614) แบนเนอร์.. (587) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (571) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (549) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (545) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (544) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (542) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (532) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (531)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000