หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-09  |   ข่าววันที่: 2018-04-05 |  อ่าน: 704 ครั้ง
 

วันที่ 5 เมษายน 2561กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองซับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน ชาวบ้านซับสมบูรณ์ ได้จัดงาน "หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์" โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง โดยมีนายอนุรัฐ  ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ประชาสัมพันธ์นโยบายของกรมประมง โดยมีภาคส่วนราชการสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ณ หนองซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ชมวิดีโองานหว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ --->https://www.youtube.com/watch?v=9FwEXcVEz_U


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,477)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,861) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,649) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,265) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,064) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,037) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,004) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (993) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (924) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (887) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (778) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (736) แบนเนอร์.. (709) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (704) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (682) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (650) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (646) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (646) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (641) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (627)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000