ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประวัติสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-10  |   ข่าววันที่: 2017-01-10 |  อ่าน: 1,879 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต่อมาปี2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานใหม่ เลขที่ 103/13 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และย้ายเข้ามาอยู่สำนักงานเมื่อ ปี 2547 

มีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสง่า สิทธิอุดมชัย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2521 - พฤศจิกายน 2527

2. นายชาญ สุทธานุกูล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2527 - ตุลาคม 2535

3. นายตวง ดวงสูงเนิน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2535 - กันยายน 2539

4. นายสง่า สิทธิอุดมชัย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2539 - กันยายน 2545

5. นายนิคม กิติราช ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธันวาคม 2545 - มกราคม 2548

6. นายกุศล คงฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2548 - พฤศจิกายน 2549

7. นายสมเกียรติ พิบูลย์ผล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธันวาคม 2549 - กันยายน 2555

8. นายจิรพงศ์ นุตะศะริน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2558

9. นายเฉลียว เทียนวรรณ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มีนาคม 2558 - เมษายน 2559

10. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มิถุนายน 2559 - มกราคม 2561

11. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดช... (296)   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก... (259)  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และบรร... (236)  สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจรับพันธุ์ปลาและมอบพันธุ์ปลา ปล่อยในแหล่งน้ำชุม... (193)  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2... (164)  กรมประมง...เพาะพันธุ์ “ปลาตะเพียนขาวนีโอเมล” สำเร็จ! เพิ่มเปอร์เซ็นต์เพศเมีย เลี... (79)  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านกา... (58)  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านกา... (27)  สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกปฏิบัติงานกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศร... (22)  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านกา... (17)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000