ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์


ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต่อมาปี2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานใหม่ เลขที่ 103/13 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และย้ายเข้ามาอยู่สำนักงานเมื่อ ปี 2547 

มีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสง่า สิทธิอุดมชัย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2521 - พฤศจิกายน 2527

2. นายชาญ สุทธานุกูล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2527 - ตุลาคม 2535

3. นายตวง ดวงสูงเนิน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2535 - กันยายน 2539

4. นายสง่า สิทธิอุดมชัย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2539 - กันยายน 2545

5. นายนิคม กิติราช ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธันวาคม 2545 - มกราคม 2548

6. นายกุศล คงฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2548 - พฤศจิกายน 2549

7. นายสมเกียรติ พิบูลย์ผล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธันวาคม 2549 - กันยายน 2555

8. นายจิรพงศ์ นุตะศะริน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2558

9. นายเฉลียว เทียนวรรณ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มีนาคม 2558 - เมษายน 2559

10. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มิถุนายน 2559 - มกราคม 2561

11. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   535   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเม...  348  ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง    302  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเม...  273  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเล...  157  การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Parliamentary Forum - APPF)...  153  คู่มือ การปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ.7436-2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อกา...  149  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน...  136  ประชาสัมพันธ์การ ซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   131  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิ...  77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000    fisheriesburiram@gmail.com   044-611 986   044-611 986   แฟนเพจ