ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประวัติสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-10  |   ข่าววันที่: 2017-01-10 |  อ่าน: 1,394 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต่อมาปี2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานใหม่ เลขที่ 103/13 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และย้ายเข้ามาอยู่สำนักงานเมื่อ ปี 2547 

มีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสง่า สิทธิอุดมชัย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2521 - พฤศจิกายน 2527

2. นายชาญ สุทธานุกูล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2527 - ตุลาคม 2535

3. นายตวง ดวงสูงเนิน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2535 - กันยายน 2539

4. นายสง่า สิทธิอุดมชัย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2539 - กันยายน 2545

5. นายนิคม กิติราช ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธันวาคม 2545 - มกราคม 2548

6. นายกุศล คงฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2548 - พฤศจิกายน 2549

7. นายสมเกียรติ พิบูลย์ผล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธันวาคม 2549 - กันยายน 2555

8. นายจิรพงศ์ นุตะศะริน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2558

9. นายเฉลียว เทียนวรรณ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มีนาคม 2558 - เมษายน 2559

10. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มิถุนายน 2559 - มกราคม 2561

11. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (2,724)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,644) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,394) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,014) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (945) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (876) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (875) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (745) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (732) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (711) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (640) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (575) แบนเนอร์.. (560) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (547) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (522) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (519) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (509) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ปลา) จำนวน 5 รายการ วิธีกรณีพิเศษ.. (504) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (503) ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (496)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000