"กุ้งไทยปรุงสุก กินได้ปลอดภัย ไร้โควิด-19 "

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

"กุ้งไทยปรุงสุก กินได้ปลอดภัย ไร้โควิด-19 " 

กิจกรรมศูนย์

 เผยเเพร่: 2021-01-05  |   ข่าววันที่: 2021-01-05 |  อ่าน: 175 ครั้ง
 

                              วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 นางพิชญา  ชัยนาค  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมทั้งข้าราชการศูนย์วิจัยฯ  ร่วมด้วยสำนักงานประมง  จังหวัดภูเก็ตและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  กุ้งไทยปรุงสุก กินได้ปลอดภัย  ไร้โควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยมีเมนู แกงส้มกุ้ง กุ้งคั่วเกลือ และปลากะพงทองทอด รวมทั้งมอบกุ้งทะเลและปลากะพงทองให้นายอำเภอถลาง เพื่อประกอบอาหาร  ณ  จุดคัดกรอง COVID-19ด่านตรวจภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   smiley 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (3,091)  งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (961) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (552) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (532) ประวัติความเป็นมา.. (518) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (403) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (392) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (383) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (346) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (320)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก                                (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket        ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624