วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓ นางพิชญา ชัยนาค พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓ นางพิชญา ชัยนาค พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ฯ  

กิจกรรมศูนย์

 เผยเเพร่: 2020-12-02  |   ข่าววันที่: 2020-12-02 |  อ่าน: 220 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (3,092)  งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (961) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (552) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (533) ประวัติความเป็นมา.. (518) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (403) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (392) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (383) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (346) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (320)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก                                (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket        ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624