ภาพสไลด์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

ภาพสไลด์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-24  |   ข่าววันที่: 2020-06-24 |  อ่าน: 158 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (1,359)  งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (308) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (238) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (211) ประวัติความเป็นมา.. (167) ภาพสไลด์.. (158) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (153) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (132) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (131) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง.. (111) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (102) วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓ นางพิชญา ชัยนาค พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ฯ .. (93) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (90) ประชุมใหญ่กลุ่มคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้ ประจำปี 2563.. (86) นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานฯ.. (84) การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก.. (76) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข้าราชการ ๒๕๔๐.. (68) การลงทะเบียน เข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต.. (67) จังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่ง ที่ 101/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 9.. (64) โครงสร้างองค์กร.. (63)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก                                (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket        ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624