โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยใน “โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ” โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 200,000 ตัว, ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะ บริเวณพื้นที่หาดท่าหลา หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและฟื้นฟูระบบนิเวศป่ายชายเลน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช...  205   การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล   193  วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  193  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  180  ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่...  168  ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย   138  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ   113  วันผู้สูงอายุ   59  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน   57  การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ