ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นางพิชญา  ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจาก  คุณนิธิดนย์ ไชยสุวรรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวและทีมงาน เป็นวิทยากร ให้ความรู้ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซ้อมระงับอัคคีภัย  การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ  รวมถึงความปลอดภัยด้านการใช้ไฟฟ้า     

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช...  205   การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล   193  วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  193  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  180  ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่...  168  ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย   139  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ   113  วันผู้สูงอายุ   59  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน   57  การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ