นำลูกพันธุ์ปูทะเลขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการคืน คง เพิ่ม เติมสัตว์น้ำ บริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรประมง ประจำปี 2564 ณ บริเวณป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นำลูกพันธุ์ปูทะเลขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการคืน คง เพิ่ม เติมสัตว์น้ำ บริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรประมง ประจำปี 2564 ณ บริเวณป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-08  |   ข่าววันที่: 2021-03-08 |  อ่าน: 91 ครั้ง
 

เมือวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายไมตรี กำเนิดมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำลูกพันธุ์ปูทะเลขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการคืน คง เพิ่ม เติมสัตว์น้ำ บริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรประมง ประจำปี 2564 ณ บริเวณป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสืบยศ ใบแย้ม คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปูชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปูทะเล ปูม้า และปูแสม นิทรรศการธนาคารปูม้าของกลุ่มเกษตรกรปากน้ำปราณ และการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นต้น


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,305)  มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,944) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,936) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,646) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,163) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,157) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,147) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,044) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,017) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (902) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (892) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (889) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (863) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (854) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (849) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (810) พันธกิจ.. (708) การวิเคราะห์ SWOT:.. (708) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (686) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (669)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370