ประชุมหารือ คณะกรรมการทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ฯ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมหารือ คณะกรรมการทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-24  |   ข่าววันที่: 2021-03-24 |  อ่าน: 125 ครั้ง
 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายกอบศักดิิ์  เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนางวราภรณ์  หนูดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้เชิญคณะกรรมการทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ฯ ในวันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาการเกิดโรค EHP พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด ผู้แทนจากชมรมกุ้งนครศรีสงขลา ผู้แทนจากกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งบางจาก ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตและผู้ค้าจากเอกชนคือ บริษัทอินเทคส์ บริษัททีอาร์เอฟ บริษัทโกลเบสก์ เข้าร่วมประชุมหารือ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,321)  มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,978) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,964) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,671) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,183) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,161) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,149) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,056) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,031) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (943) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (913) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (902) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (871) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (856) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (855) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (814) พันธกิจ.. (711) การวิเคราะห์ SWOT:.. (711) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (688) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (682)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370