ผู้อำนวยการกองวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม การผลิตจุลินทรีย์ ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม การผลิตจุลินทรีย์ ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-01  |   ข่าววันที่: 2019-04-01 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หัวหน้ากลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,613)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (804) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (642) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (617) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (603) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (546) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (505) พันธกิจ.. (494) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (489) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (449) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (434) วิสัยทัศน์.. (426) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (420) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (407) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (396) การวิเคราะห์ SWOT:.. (393) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (392) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (392) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (388) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (378)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370