ผู้อำนวยการกองวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ (ปูทะเล)

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ (ปูทะเล)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-04-01  |   ข่าววันที่: 2019-05-01 |  อ่าน: 101 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,967)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,332) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,046) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,012) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,005) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (919) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (850) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (791) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (760) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (755) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (699) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (670) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (658) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (608) พันธกิจ.. (607) การวิเคราะห์ SWOT:.. (571) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (568) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (540) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (537) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (535)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370