ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-05  |   ข่าววันที่: 2021-03-05 |  อ่าน: 53 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 3 – 5  มีนาคม 2564 นางสาวสาวิณี รัตนพจน์ นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี  ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ และอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000